Шкільне методичне об'єднання вчителів початкових класів Ясінянського ЗЗСО І ст. №4

План роботи

   методичного об`єднання вчителів         початкових класів 

на 2020 - 2021навчальний рік

Науково-методична проблема, над якою працює школа:

"Активізація пізнавальної діяльності школярів шляхом впровадження інтерактивних технологій у навчально-виховний процес з метою формування ключових компетентностей учнів»

МІСІЯ:

 • створення ефективних засобів методичного супроводу для здійснення освітньої діяльності;
 • забезпечення освітньо-культурних потреб педагогів;
 • розробка стратегічних цілей та оперативне планування освітнього процесу.

ВІЗІЯ:

 • упровадження сучасних інноваційних педагогічних технологій, інформаційно-комунікативних засобів навчання в освітній процес;
 • формування позитивного іміджу педагогічної діяльності.

Завдання методичного об'єднання вчителів початкових класів

1. Впровадження особистісно-орієнтованого та діяльнісного підходів в організації роботи членів ШМО. 

 • 2. Створення умов для успішного впровадження Концепції Нової української школи, Державного стандарту початкової освіти на засадах компетентнісного підходу.
 • 3. Створення гуманного соціокультурного середовища для самовираження, самоактуалізації, самоствердження та самореалізації кожного вчителя, його повноцінного професійного розвитку й особистісного самостановлення.
 • 4. Задоволення особистісних освітніх потреб вчителів.
 • 5. Формування єдиного освітнього-методичного простору для професійного зростання педагогів.

Засідання №1

Тема. Модернізація початкової освіти - актуальна вимога сьогодення.

Форма проведення. Педагогічне коло

Мета. Вивчити основні нормативні документи, що регламентують функціонування початкової школи; обговорити виконання плану роботи методичного об'єднання за 2019-2020 н. р. та затвердити план роботи на 2020-2021 н.р.; розглянути методичні рекомендації щодо проведення першого уроку; проаналізувати навчальні програми, підручники, зошити.

Зміст роботи

1.Звіт про роботу методичного об'єднання вчителів початкових класів за минулий навчальний рік та затвердження плану роботи методоб' єднання на 2020 -2021н.р 

2.Обговорення методичних рекомендацій«Особливості навчально- виховного процесу у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2020 - 2021 н.р.»

3.Розгляд інструкцій щодо ведення Класного журналу в 1- 4 класах загальноосвітніх навчальних закладів Аналіз навчальних програм, підручників, зошитів, посібників для початкової школи. Календарне планування в початкових класах. Методичні рекомендації до проведення Першого уроку.

4.Розподіл доручень між членами МО. Завдання членам МО.

5.Огляд новинок педагогічної літератури та фахових видань .Розгляд засобів навчання під час дистанційного навчання. Розроблення пам'ятки «Навчаю дистанційно»

Засідання №2

Тема. Освітнє середовище як чинник розвитку особистості учня

Форма проведення. Педагогічні гостини

Мета. Розширити знання педагогів щодо запровадження НУШ (освітнє середовище, інтегроване навчання, осередки, LEGO); підвищити професійну компетентність учителів; сприяти розвитку творчої активності педагогів, виховувати інтерес до самовдосконалення.

1.Круглий стіл: «Нова Українська школа - нові стандарти освіти»

2.Обмін досвідом «НУШ. Перші сходинки разом з учнями 3 класів"

3.Ранкові зустрічі. «Доброго ранку, ми вам раді». Особливості їх проведення.

4.«Іспит на майстерність» (розв'язування педагогічних ситуацій)

5.Проведення анкетування«Ставлення членів м/о до інтеграції в освітньому процесі» " Дистанційне навчання + і -"

6.Методичні перегуки:«Обговорення матеріалів періодичної преси»

7.Новини з тематики курсів, вебінарів

Завдання членам методоб'єднання:


 • всім членам МО підготуватися до педагогічної виставки з теми: «Мій найкращий урок 2020 - 2021 н. р.»

 • підготувати виставку робіт молодших школярів «Моя рожева мрія»;

 • працювати над пошуками розвитку творчих здібностей, умінь учнів у процесі навчання ;

 • вчителям, що атестуються, підготуватися до проведення творчого звіту;

 • вивчати досвід роботи вчителів школи по вихованню підростаючого покоління.

 • підготувати презентації планів інтегрованого навчального дня з використанням інноваційних методів та прийомів роботи
Професійне кредо за яким живе та працює методичне об'єднання:

«Учитель не той , хто вчить, а той у кого вчаться»


Напрямки роботи

методичного об'єднання вчителів початкових класів

І. Діагностично-прогностичний напрям:

 • створення умов для компетентнісно орієнтованої системи неперервної освіти з метою надання вчителям широких можливостей для оновлення, поглиблення, вдосконалення професійної компетентності;
 • вивчення потреб педагогів у неперервній освіті та визначення змісту, форм, методів навчання;
 • створення системи інформаційної підтримки вчителів;
 • стимулювання мотивацій педагогів до постійного навчання, самоосвіти, розвитку творчого потенціалу;
 • вдосконалення освітнього процесу.

ІІ. Навчально-методичний напрям:

 • забезпечення участі педагогів у різноманітних заходах на всіх рівнях;
 • моделювання продуктивної технології інноваційного освітнього процесу;
 • теоретичне оволодіння різними формами, методами, підходами, інноваційними технологіями для вдосконалення освітнього процесу;
 • використання навчальних, навчально-методичних, інформаційних ресурсів у професійній діяльності;
 • методичний супровід атестації педагогів.

ІІІ. Організаційно-координаційний напрям:

 • підвищення професійної компетентності педагогічних працівників;
 • координація форм і методів самоосвітньої діяльності, націлення на підвищення педагогічної майстерності та вдосконалення фахової підготовки вчителів;
 • розвиток мотивів професійної творчої діяльності вчителів;
 • планування індивідуально-освітньої траєкторії та її реалізації в міжатестаційний період.

Удосконалення педагогічної майстерності вчителів

1.Біланюк Мирослава Іллічна

Розвиток читацької компетентності молодших школярів.

Практичні заняття


2. Гафіяк Ольга Василівна

Формування читацьких інтересів та емоційної культури молодших школярів шляхом застосування елементів гумору.

3.  Васильчук Оксана Василівна

Розвиток творчих здібностей у дітей з особливими освітніми проблемами

Практичні заняття4.Дячук Іванна Іванівна

Ігрова діяльність школярів як засіб навчання і виховання в групі продовженого дня.

Практичні заняття

5.Зеленчук Мар'яна Романівна

Сутність процесів адаптації і модифікації для ефективності навчання учнів з особливими освітніми проблемами.

6.Климпотюк Марія Степанівна

Застосування новітніх освітніх технологій в процесі адаптації першокласників до навчально-виховного процесу у школі.

Презентація,

7. Лендел Йосип Йосипович

Методи ефективного викладання граматичного і лексичного матеріалу для успішного володіння іноземної мови


8.Обладан Світлана Дмитрівна

Навчально-творча дяльність та розвиток логічного мислення молодших школярів шляхом впровадження інноваційних технологій.

Практичні заняття, дидактичні ігри9.Спасюк Наталія Дмитрівна

Формування пізнавальних інтересів учнів на уроках літературного читання в початковій школі 

Практичні заняття


10.Спасюк Василина Іванівна

Психологічний супровід навчально-виховного процесу,створення умов для розвитку особистості школяра.

Тематика засідань методичного об'єднання

Засідання 1 (вересень 2020)

Тема: Модернізація початкової освіти- актуальна вимога сьогодення

Обговорення програм, вивчення нормативних документів,

які регламентують роботу початкової школи

 • Аналіз роботи науково-методичної кафедри вчителів початкових класів за 2018-2019 навчальний рік. (Керівник МО Обладан С.Д)
 • Обговорення плану роботи методичного об'єднання на 2019-2020 навчальний рік. (Керівник МО Обладан С.Д.)
 • Аналіз навчальних програм та підручників на 2019-2020 навчальний рік. (Гафіяк О.В.)
 • Опрацювання методичних рекомендацій щодо викладання предметів в початкових класах у 2019-2020 навальному році.
 • Опрацювання наказу МОН України «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу»
 • Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого і другого класу(Гафіяк О.В.)
 • Про стан дидактичного забезпечення навчальних кабінетів з предметів у початкових класах. (Климпотюк М.С., Обладан С.Д.)
 • Сучасні наукові підходи до визначення теоретико-методологічних основ особистісно орієнтованої освіти. (Абрамчук О.М.)

Домашнє завдання: ґрунтовно опрацювати наказ Міністерства освіти «Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи».


Засідання 2 (листопад 2019)

Формування комунікативних умінь в учнів початкових класів

у процесі навчання

 • Створення ситуації успіху у молодших школярів через комунікативну компетентність. (Обладан С.Д.)
 • Формування комунікативних умінь молодших школярів на уроках української мови. (Біланюк М.І.)
 • Корекційно-комунікативне навчання в контексті особистісно орієнтованої освіти. (Практичний психолог Абрамчук О.М.)
 • Тренінгове заняття « Я крокую до майстерності»

Домашнє завдання: Підготуватися до дискусії на тему «Основні дидактичні принципи. Опрацювати літературу з питань «Оновлення професійних знань, оволодіння ефективними методами - шлях до підвищення знань учнів».

Засідання 3 (лютий 2020)

Інтерактивні методи навчання в практиці роботи початкової школи

 • Дискусія на тему «Основні дидактичні принципи». (Гафіяк О.В.)
 • Практичне використання інтерактивних методів на уроках в початковій школі. (Обладан С.Д., Климпотюк М.С.)
 • Поєднання традиційних і нетрадиційних форм організації навчально-виховного процесу. (Спасюк Н.Д., Біланюк М.І.)
 • Аналіз моніторингових досліджень якості навчальних досягнень учнів 4-го класу. (Керівник МО __________)

Домашнє завдання: Підготувати розробки уроків з використанням інтерактивних методів навчання

Засідання 4 (квітень 2020)

Виховання розумної особистості, яка вміє самостійно вчитися

 • Застосування інтерактивних методів навчання на уроках читання.

(__________)

 • Рольова гра «Інтерактивні вправи». (Члени МО)
 • Індивідуальний підхід до навчання першокласників.

(__________)

 • Про підготовку до проведення державної підсумкової атестації в 4 класі.

(__________)

 • Організація виховної роботи в початкових класах.

Домашнє завдання: Опрацювати статтю О.Савченко «Етапи опрацювання художніх творів на уроках літературного читання» (Початкова школа .-2019.-№ 9)

Засідання 5 (травень 2020)

Підсумки роботи методичного об'єднання впродовж навчального року

 • Підсумки роботи методичного об'єднання за 2019-2020навчальний рік.

(Керівник МО __________)

 • Тестування як об'єктивний метод контролю якості знань учнів.
 • Діагностичне анкетування щодо організації методичної роботи на наступний навчальний рік.

(Члени МО)

 • Тренінгове заняття «Я крокую до майстерності »

Протокол № 1

засідання методичного обʼєднання вчителів

Ясінянської ЗОШ І ст. №4

Форма проведення:

від 02.09.2019 р.

Присутні: 8 осіб

Відсутні: 0

Голова: Обладан С.Д_

Порядок денний:

1.Аналіз роботи науково-методичної кафедри вчителів початкових класів за 2018-2019 навчальний рік.

2.Обговорення плану роботи методичного об'єднання на 2019-2020 навчальний рік.

3.Аналіз навчальних програм та підручників на 2019-2020 навчальний рік.

4.Опрацювання методичних рекомендацій щодо викладання предметів в початкових класах у 2019-2020 навальному році.

5. Опрацювання наказу МОН України «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу»

6.Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого і другого класу

7.Про стан дидактичного забезпечення навчальних кабінетів з предметів у початкових класах.

8. Сучасні наукові підходи до визначення теоретико-методологічних

основ особистісно орієнтованої освіти.

Питання 1-2.

Аналіз роботи науково-методичної кафедри вчителів початкових класів за 2018-2019 навчальний рік.

Обговорення плану роботи методичного об'єднання на 2019-2020 навчальний рік.

Слухали:

По першому питанню виступила керівник ШМО Обладан С.Д.,провівши аналіз роботи шкільного об*єднання за минулий навчальний рік. Були названі всі плюси проведеної роботи і наголошено про мінуси попередньої роботи.

Обговорили план роботи ШМО на 2019-2020 н.р.

Виступали:

Вчителі провели свій аналіз роботи і назвали проблеми з якими треба робити і надалі .щоб отримати позитивні результати.

Постановили:

Виконання плану ШМО за попередній рік оцінили як задовільно.

Затвердити план роботи засідань на 2019-2020н.р.

Питання 3-6

Слухали:

Директорка школи Гафіяк О.В. ознайомила з методичними рекомендаціями щодо викладання предметів в початкових класах у 2019-2020 навальному році.

Ознайомила з наказом МОН України «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу» та Методичними рекомендаціями щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого і другого класу.

Постановили: 

Вчителям опрацювати методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів.

Питання 7.

Про стан дидактичного забезпечення навчальних кабінетів з предметів у початкових класах розповіла Обладан СД. вч. 2 класу і доповнила Климпотюк М.С. вч. 1 класу.

Постановили:

1-2 класи забезпечені дидактичним матеріалом достатньо , роздатковий матеріал кожен вчитель доробить за потреби.

Питання 8.

Про сучасні наукові підходи до визначення теоретико-методологічних

основ особистісно орієнтованої освіти розповіла практичний психолог Абрамчук О.М.

Рішення:

На протязі року впроваджувати новітні іноваційні технології , щоб отримати позитивні результати в навчанні і вихованні учнів.

Активізувати пізнавальну діяльність шляхом впровадження інтерактивних технологій та компетентнісно орієнтованого підходу в освітній процес.

Домашнє завдання: ґрунтовно опрацювати наказ Міністерства освіти «Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи».

Голова ШМО            Обладан С.Д.

Директор школи     Гафіяк О.В.

Протокол № 2

засідання методичного обʼєднання вчителів

Ясінянської ЗОШ І ст. №4

Форма проведення: круглий стіл

від 27.11.2019 р.

Присутні: 9 осіб

Відсутні:1 ос.

Голова: Обладан С.Д_

Порядок денний:

1. Створення ситуації успіху у молодших школярів через комунікативну компетентність.

2. Формування комунікативних умінь молодших школярів на уроках української мови.

3. Корекційно-комунікативне навчання в контексті особистісно орієнтованої освіти.

4.Тренінгове заняття « Я крокую до майстерності»

Питання № 1

Створення ситуації успіху у молодших школярів через комунікативну компетентність.

Слухали:

Обладан С.Д. з виступом про шляхи формування комунікативної компетентності молодших школярів у навчальній діяльності. Здатність вступати в комунікацію ,тобто розуміти один одного, вміти висловлювати свою думку та вміти слухати інших важлива складова у спілкуванні учнів. Тому завдання сучасного педагога - навчити дітей спілкуватися, сформувати людину, здатну творчо мислити, ухвалювати рішення, розв*язувати проблеми, мати свою позицію, брати на себе відповідальність, адаптовуватися до сучасного життя, спілкуватися, тобто бути людиною компетентною.

Постановили:

Використання різних методів та створення на уроках умов для повноцінного спілкування дуже важливо для формування комунікативної компетентності молодших школярів.

Питання №2

Слухали: Біланюк М.І. вчительку 4 класу про формування комунікативних умінь молодших школярів на уроках української мови.

Розвивати комунікативно-мовленнєві здібності учнів можна, створюючи на кожному уроці умови для спілкування. Уроки української мови, літературного читання, розвитку зв'язного мовлення надають великі можливості для ознайомлення учнів з найважливішими правилами усного та писемного мовлення і спілкування, практичного засвоєння формул ввічливості, що виховують мовну культуру, інтелігентність, вишуканість мовця.

Особливий статус відводиться таким формам роботи:

 • навчальний діалог;
 • монологічна промова;
 • словесна творчість і фантазування;
 • рольові ігри;
 • інсценування;
 • пошукова робота з різними джерелами інформації;
 • творчий переказ;
 • інтерактивні вправи: «мозковий штурм», «навчаючи-вчуся», «ток-шоу», «інтерв'ю», «дерево рішень», «акваріум», «карусель»;
 • гра «Коректор» - виправлення мовних помилок героя;
 • співпраця в парах і групах.

Виступили:

Климпотюк М.С. розповіла про адаптацію першокласників і важливість вчити їх спілкуватися через гру, використовуючи рольові ігри, інсценування , тощо.

Вчителька 2 класу Обладан С.Д поділилася досвідом .як зацікавити дітей до спілкування через презентації своїх робіт, виконаних колективно, в групах або в парах.

Постановили:

Використовувати різні методи для формування у дітей комунікативних умінь на уроках як української мови, так і на всіх уроках, щоб діти навчилися спілкуватися як письмово ,так і усно.

Питання 3.

Корекційно-комунікативне навчання в контексті особистісно орієнтованої освіти.

Слухали:Спасюк В.І.

Особистісно орієнтований підхід має суттєво гуманізувати навчально-виховний процес, наповнити його високими морально-духовними переживаннями, утвердити принципи справедливості і поваги, максимально розкрити потенційні можливості дитини, стимулювати її до особистісно розвивальної творчості. Працюючи над розробкою моделей уроків, треба прагнути побудувати їх на оптимальному поєднанні традиційних, перевірених часом принципів дидактики, таких як науковість, відповідність віковим особливостям з інноваційними підходами особистісно орієнтованого навчання.

Застосування сучасних методів роботи робить процес навчання активним, а мислення учнів - творчим і самостійним.

Виступали:

Гафіяк О.В. , Спасюк Н.Д. доповнили, що для активізації процесу застосовують такі методи:

 • метод вживання в образ. Вживаючись в певний образ ("Я - річка", "Я - ромашка"), спробувати відповісти на питання "Яким я бачу світ?", "Що я хочу сказати людям?"
 • метод смислового бачення. В чому причина явищ. Яке його походження?
 • метод евристичних запитань. Цей метод дає змогу визначити суть окремих аспектів навчальної проблеми. Найчастіше запитання починаються словами: де, коли, як, навіщо.
 • метод символічного бачення. Визначається зв'язок між явищем та його символом (весна - відродження, світло - символ добра).
 • метод порівняння дає змогу аналізувати, структурувати матеріал, визначати спільні риси та відмінності.
 • метод конструювання понять, правил та гіпотез знайомить з технологією дослідницької діяльності.

Розв'язання різноманітних проблем може відбуватись у формі гри, дискусії, дебатів тощо.

Особливе місце в сучасному навчанні має робота в парах або малих групах. У такій діяльності засвоюється досвід співробітництва, спілкування, відповідальності. До речі, дуже важливо, щоб склад груп був динамічний, увесь час змінювався, що позитивно впливає на взаємини та мікроклімат.

Постановили:

Призначення особистісно орієнтованих технологій полягає в тому, щоб підтримувати та розвивати природні якості дитини її здоров'я та індивідуальні здібності, допомагати в становленні її суб'єктивності, соціальності, творчої самореалізації особистості.

Питання 4

Тренінгове заняття « Я крокую до майстерності»

Слухали:

Гафіяк О.В. провела МІНІ - ТРЕНІНГ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ.

 • Учитель не повинен іти попереду, ведучи за собою дітей, не повинен іти позаду, весь час підштовхуючи їх,- він повинен бути весь час поряд і спільно вирішувати всі проблеми, що виникають у навчальному процесі. А щоб вирішувати всі проблеми, необхідно самому досконало володіти тим матеріалом, якого ми навчаємо учнів. Саме тому вчитель не повинен стояти на місці, а має весь час вдосконалюватись.

Рішення :

 • Використовувати різні методи для формування у дітей комунікативних умінь на уроках як української мови, так і на всіх уроках, щоб діти навчилися спілкуватися як письмово ,так і усно.
 • підтримувати та розвивати природні якості дитини її здоров'я та індивідуальні здібності, допомагати в становленні її суб'єктивності, соціальності, творчої самореалізації особистості.
 • Постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру,
 • Підвищувати педагогічну компетентність, яка складається з вдосконалення знань та узагальнення педагогічного досвіду шляхом цілеспрямованої самоосвітньої роботи.

Домашнє завдання: Підготуватися до дискусії на тему «Основні дидактичні принципи. Опрацювати літературу з питань «Оновлення професійних знань, оволодіння ефективними методами - шлях до підвищення знань учнів».

                                                                                  Керівник МО       Обладан С.Д.

                                                                                  Директор школи     Гафіяк О.В.


Протокол № 3

засідання методичного обʼєднання вчителів

Ясінянської ЗОШ І ст. №4

Інтерактивні методи навчання в практиці роботи початкової школи

Форма проведення: круглий стіл

від 14.02.2020 р.

Присутні: 8 осіб

Відсутні -

Голова: Обладан С.Д_

Порядок денний:

 • Дискусія на тему «Основні дидактичні принципи».
 • Практичне використання інтерактивних методів на уроках в початковій школі.
 • Поєднання традиційних і нетрадиційних форм організації навчально-виховного процесу.
 • Міні - тренінг "Збереження та зміцнення психологічного здоров'я педагога"

Домашнє завдання: Підготувати розробки уроків з використанням інтерактивних методів навчання

Питання 1.

Дискусія на тему «Основні дидактичні принципи».

Слухали.Постановили:

1.Дискусія на тему «Основні дидактичні принципи». ( Гафіяк О.В.)Згадавши основні дидактичні принципи, провели дискусію і прийшли до висновку, що вони взаємопов'язані, зумовлюють один одного. При організації навчального процесу вчитель повинен керуватися всіма принципами. У цьому йому допомагають правила навчання (окремі вимоги до викладання).

Питання 2- 3

Практичне використання інтерактивних методів на уроках в початковій школі.

Поєднання традиційних і нетрадиційних форм організації навчально-виховного процесу

Слухали.

 • Практичне використання інтерактивних методів на уроках в початковій школі.( Обладан С.Д., Біланюк М.І., Спасюк В.І.). ( Спасюк Н.Д., Климпотюк М.С.Зеленчук М.В.)
 • Об`єднавши два питання , було проведено цікаве практичне заняття, де кожен учасник розповів і показав метод, який більше використовує на практиці у своєму класі. Зокрема, це такі методи,як
 • кубування,
 • мозговий штурм,
 • асоціативний кущ,
 • мікрофон,
 • метод-сторітелінг,
 • складання коміксів, ментальних карт,
 • 6 капелюхів,
 • сенкан, тощо.
 • Постановили.

Всі одностайно прийшли до висновку,що поєднуючи традиційні і нетрадиційні методи навчання, ми робимо уроки продуктивними і цікавими для дітей,але у всьому повинна бути міра, тому що перенасиченість уроку різними нетрадиційними методами може дати негативний результат. Діти не можуть зосередитися на вивченні теми, а розсіюють увагу на виконанні різних методів, на виконання яких витрачається більша частина часу на уроці. Тому потрібно систематично включати інтерактивні методи навчання в урок, але використовувати їх вміру,щоб не порушити сам процес навчання.

Питання 4.

.Міні - тренінг "Збереження та зміцнення психологічного здоров'я педагога"

Слухали. Постановили. ( Обладан С.Д.)

Для кожного з нас найважливішим в житті є здоров'я. Його збереження наша з вами робота. В діяльності педагогічних працівників багато різноманітних факторів, які можуть призвести до стресу, тривожності, синдрому вигорання. Доведено, що психічне здоров'я може серйозно вплинути на фізичний стан нашого організму і призвести до тяжких хвороб. Тож, дуже важливо попередити негативні емоційні стани, зберегти психоенергетичний баланс і навчитися регулювати свої емоції і поведінку. На тренінгу були проведені прийоми, які допоможуть зберегти здоров'я та не втратити бажання працювати і займатися своєю улюбленою працею..

Рішення :

 • Використовувати основні дидактичні принципи в роботі, тому що вони взаємопов'язані, зумовлюють один одного. При організації навчального процесу вчитель повинен керуватися всіма принципами. У цьому йому допомагають правила навчання
 • використовувати інтерактивні методи навчання , поєднувати традиційні та іноваційні методи навчання ,підтримувати та розвивати природні якості дитини її здоров'я та індивідуальні здібності,
 • Постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру,
 • Підвищувати педагогічну компетентність, яка складається з вдосконалення знань та узагальнення педагогічного досвіду шляхом цілеспрямованої самоосвітньої роботи
 •     Підготувати розробки уроків з використанням інтерактивних методів навчання                                                                                                                                              Керівник ШМО Обладан С.Д.

Директор школи Гафіяк О.В.

Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно!